Skip to main content

[email protected] ++44 (0) 121 544 0951

Warranty


1. Majorsell Ltd. ger en garanti för sina produkter, enligt beskrivning nedan, inom garantiperioden på 12 månader (6 månader för ombyggda artiklar) men inte längre än två år från fraktdatumet. Denna garanti gäller inte för särskilda, direkta eller indirekta följdskador som orsakas. Anspråk på skador som orsakats av felaktig användning av våra produkter kommer inte att accepteras.

2. Garantiperioden börjar gälla från Majorsells distributör eller importörs försäljningsdatum (försäljningsbevis ska visas upp).

3. Klagomål ska lämnas till Majorsell: [email protected]

4. Förfarandet för klagomål är följande:

4.1. Distributören/importören måste meddela Majorsell om klagomålet med ett skriftlig meddelande inom 14 dagar efter att problemet upptäckts eller när de fick denna information från kunden. I meddelande ska följande ingå: a) produktreferens och namn, b) serienummer (berör endast reparerade kompressorer, servokopplingar och ventiler), c) försäljningsdatum, d) högkvalitativa bilder som illustrerar problemet och bekräftar produktens ursprung (Majorsells stämpel och serienummer om det handlar om enheter).

4.2. Majorsell kommer att utreda klagomålet inom sju dagar från att de tar emot det fullständiga meddelandet.

4.3. Beslutet tillsammans med Majorsells bedömning av fallet och eventuell returinformation kommer att skickas till distributören/importören. Beslutet tillämpas omgående. Återlämnat gods kan inte accepteras om man inte använt sig av ovanstående förfarande.

5. I exceptionella fall kan Majorsell komma att begära en retur av produkten som klagomålet gäller. I alla andra fall ska produkten som klagomålet gäller förvaras av importören/distributören tills Majorsells representant har gjort ett besök, inte längre än 12 månader.

6. Klagomålsförfarandet berör endast Majorsells distributörer och importörer.

7. Garantin är begränsad till byte av delarna/enheterna som köpts, eller kredit för endast dessa delar/enheter.

8. Garantin kommer att ogiltigförklaras om varorna inte har monterats eller förvarats korrekt. Garantin gäller inte för normalt slitage, för konsekvenser av slitage eller för skada på grund av påverkan från kemikalier (användning av fel eller lågkvalitetsvätskor), eller för något ingrepp som skett av tredje part.